ข่าวประชาสัมพันธ์ - happy-workplace.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการตัดสินผลงานการประกวดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace)

Banner prize

ประกาศผลการตัดสินผลงานการประกวดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace)

            ตามที่โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy 8 Menu) ภายใต้การดำเนินงานของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เชิญชวนองค์กรที่มีความสนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ/กิจกรรมสร้างสุขในองค์กร และเรื่องเล่ากิจกรรมสร้างสุขในองค์กร หมดเขตส่งผลงานวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 และกำหนดประกาศผลวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นั้น

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญองค์กร/ หน่วยงาน/ สถานประกอบรมในหลักสูตร “นักวิชาการสร้างสุของค์กร หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 2”

 Regis 15 6 60

 

         

          โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy 8 Menu) ภายใต้การดำเนินงานของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

          ขอเชิญองค์กร/ หน่วยงาน/ สถานประกอบการ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ พิจารณาส่งบุคลากร/พนักงานที่เหมาะสมเข้ารับอบรมในหลักสูตร “นักวิชาการสร้างสุของค์กร หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนนำในการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace) และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร                  

          สนใจส่งใบสมัครโดยตรงมาทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560          รับจำนวนจำกัด สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ประสานงาน:

                                                          คุณสิทธิพร โทร 08-4139-8674

                                                          คุณสันธนิตย์ โทร 08-7543-2025

                                                          คุณกานต์พงศ์ โทร 08-2365-5599

 

 

 

ขอเชิญองค์กร/ หน่วยงาน/ สถานประกอบการ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ พิจารณาส่งบุคลากร/พนักงานที่เหมาะสมเข้ารับอบรมในหลักสูตร “นักวิชาการสร้างสุของค์กร หลักสูตรพื้นฐาน”

 Regis 2 2 60

 

         

          โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy 8 Menu) ภายใต้การดำเนินงานของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

          ขอเชิญองค์กร/ หน่วยงาน/ สถานประกอบการ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ พิจารณาส่งบุคลากร/พนักงานที่เหมาะสมเข้ารับอบรมในหลักสูตร “นักวิชาการสร้างสุของค์กร หลักสูตรพื้นฐาน” ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนนำในการพัฒนางานสร้างเสริม สุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace) และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร                       

            สนใจส่งใบสมัครโดยตรงมาทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 รับจำนวนจำกัด สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ประสานงาน:     คุณสิทธิพร โทร 08-4139-8674

                                                                        คุณสันธนิตย์ โทร 08-7543-2025

                                                                        คุณกานต์พงศ์ โทร 08-2365-5599

 

 

 

สมัครเข้าประกวด โครงการ/กิจกรรมสร้างสุขในองค์กร เรื่องเล่ากิจกรรมสร้างสุขในองค์กร

 Regis 7 4 60

 

                  

โครงการ Happy 8 Menu

ขอเชิญชวนองค์กรที่สนใจ สมัครเข้าประกวด

 

      โครงการ/กิจกรรมสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace)

    เรื่องเล่ากิจกรรมสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace)


ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560

ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณสิทธิพร โทร 08-4139-8674, คุณษมาพร โทร 08-0564-0081, คุณชลธิชา โทร 09-1410-9909

 

 

อบรมหลักสูตร นักวิชาการสร้างสุของค์กร ด้านการจัดการความรู้เพื่อสุขภาวะ รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

 Regis 7 12 59

 

         

          โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy 8 Menu) ภายใต้การดำเนินงานของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

          ขอเชิญองค์กร/ หน่วยงาน/ สถานประกอบการ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ พิจารณาส่งบุคลากร/พนักงานที่เหมาะสมเข้ารับอบรมในหลักสูตร “นักวิชาการสร้างสุของค์กร ด้านการจัดการความรู้เพื่อสุขภาวะ”     รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2560 หรือรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนนำในการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace) และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร                     

            สนใจส่งใบสมัครโดยตรงมาทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. รุ่นที่ 3 ปิดรับสมัคร ในวันที่ 4 มกราคม 2560 และรุ่นที่ 4 ปิดรับสมัคร ในวันที่ 23 มกราคม 2560 รับจำนวนจำกัด

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ประสานงาน:     คุณสิทธิพร โทร 08-4139-8674

                                                                        คุณสันธนิตย์ โทร 08-7543-2025

                                                                        คุณษมาพร โทร 08-0564-0081