ข่าวประชาสัมพันธ์ - happy-workplace.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาครัฐและเอกชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

 

 

 

ภาครัฐและเอกชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานสร้างสุขใน องค์กร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานสร้าง องค์กรสุขภาวะหรือองค์กรแห่งความสุข

    

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่องเล่าที่ได้รับรางวัลการประกวดเรื่องเล่าการสร้างความสุขในองค์กร จากโครงการ Happy 8 Menu

 

 

เรื่องเล่าที่ได้รับรางวัลการประกวดเรื่องเล่าการสร้างความสุขในองค์กร จากโครงการ Happy 8 Menu 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนทางวิชาการแก่ภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ (Happy 8 Menu)

                 ด้วยทางโครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนทางวิชาการแก่ภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ หรือ Happy 8 Menu ได้กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

อ่านเพิ่มเติม...