ข่าวประชาสัมพันธ์ - happy-workplace.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม MapHR รุ่นที่ 5

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม MapHR รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ คุ้มหม่อมไฉไล 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลการประกวด"เรื่องเล่าจากการดำเนินกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace)"

         ตามที่โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนทางวิชาการแก่ภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาะ (Happy 8 Menu) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. ได้จัดประกวด "เรื่องเล่าจากการดำเนินกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace)" เพื่อส่งเสริมให้องค์กรเห็นคุณค่าและเกิดแรง

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลการประกวด"คลิปวิดีโอกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace)"

   ตามที่โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนทางวิชาการแก่ภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาะ (Happy 8 Menu) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. ได้จัดประกวด "คลิปวิดีโอกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace)" เพื่อส่งเสริมให้องค์กรเห็นคุณค่าและเกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม MapHR รุ่นที่ 4

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม MapHR รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-15-16 กุมภาพันธ์ 2556

ณ คุ้มหม่อมไฉไล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครเข้าอบรมโครงการพัฒนานักสร้างสุของค์กร MapHR ครั้งที่ 5

สุขสร้างได้...ถ้าใจพร้อม

เปิดรับสมัครองค์กรเข้าฝึกอบรมเรื่อง
"สร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขด้วย MapHR"
สำหรับผู้ทำงานสร้างสุของค์กร

อ่านเพิ่มเติม...