ข่าวประชาสัมพันธ์ - happy-workplace.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครอบรมนักสร้างสุของค์กร MapHR รุ่นที่ 4

สุขสร้างได้...ถ้าใจพร้อม

เปิดรับสมัครองค์กรเข้าฝึกอบรมเรื่อง
"สร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขด้วย MapHR"
สำหรับผู้ทำงานสร้างสุของค์กร

อ่านเพิ่มเติม...