ประกาศรับสมัครอบรมนักสร้างสุของค์กร MapHR รุ่นที่ 4 - happy-workplace.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครอบรมนักสร้างสุของค์กร MapHR รุ่นที่ 4


สุขสร้างได้...ถ้าใจพร้อม

เปิดรับสมัครองค์กรเข้าฝึกอบรมเรื่อง
"สร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขด้วย MapHR"
สำหรับผู้ทำงานสร้างสุของค์กร

รับสมัครอบรมนักสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-15-16 กุมภาพันธ์ 2556
เปิดรับสมัครอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย