อบรมหลักสูตร “นักวิชาการสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 1” - happy-workplace.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตร “นักวิชาการสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 1”

Regis16 5

 

          โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy 8 Menu) ภายใต้การดำเนินงานของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

          ขอเชิญองค์กร/ หน่วยงาน/ สถานประกอบการ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ พิจารณาส่งบุคลากร/พนักงานที่เหมาะสมเข้ารับอบรมในหลักสูตร “นักวิชาการสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน และ 27-29 กรกฎาคม 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนนำในการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace) และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร                       

            สนใจส่งใบสมัครโดยตรงมาทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 รับจำนวนจำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ประสานงาน: คุณสิทธิพร โทร 08-4139-8674 คุณษมาพร โทร 08-0564-0081

 

16 5 2559 20 07 20