เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace) - happy-workplace.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace)

Regis 9 6 59

 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy 8 Menu) ภายใต้การดำเนินงานของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ขอเชิญองค์กร/ หน่วยงาน/ สถานประกอบการ ที่สนใจพิจารณาส่งบุคลากร/พนักงาน เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace) ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559  ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี  กรุงเทพฯ  ผู้สนใจส่งใบสมัครโดยตรงมาทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 รับจำนวนจำกัด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ประสานงาน: คุณสิทธิพร โทร 08-4139-8674 และคุณษมาพร โทร 08-0564-0081

 

16 5 2559 20 07 20