อบรมหลักสูตร นักวิชาการสร้างสุของค์กร ด้านการจัดการความรู้เพื่อสุขภาวะ รุ่นที่ 1 - happy-workplace.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตร นักวิชาการสร้างสุของค์กร ด้านการจัดการความรู้เพื่อสุขภาวะ รุ่นที่ 1

 Regis 4 10 59

 

         

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy 8 Menu) ภายใต้การดำเนินงานของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

          ขอเชิญองค์กร/ หน่วยงาน/ สถานประกอบการ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ พิจารณาส่งบุคลากร/พนักงานที่เหมาะสม เข้ารับอบรมในหลักสูตรนักวิชาการสร้างสุของค์กร ด้านการจัดการความรู้เพื่อสุขภาวะ รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2559 หรือ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนนำในการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace) และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร    

          สนใจส่งใบสมัครโดยตรงมาทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 รับจำนวนจำกัด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ประสานงาน:      คุณสิทธิพร โทร 08-4139-8674

                                                             คุณกานต์พงศ์ โทร 08-2365-5599

                                                             คุณษมาพร โทร 08-0564-0081