อบรมหลักสูตร นักวิชาการสร้างสุของค์กร ด้านการจัดการความรู้เพื่อสุขภาวะ รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 - happy-workplace.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตร นักวิชาการสร้างสุของค์กร ด้านการจัดการความรู้เพื่อสุขภาวะ รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

 Regis 7 12 59

 

         

          โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy 8 Menu) ภายใต้การดำเนินงานของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

          ขอเชิญองค์กร/ หน่วยงาน/ สถานประกอบการ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ พิจารณาส่งบุคลากร/พนักงานที่เหมาะสมเข้ารับอบรมในหลักสูตร “นักวิชาการสร้างสุของค์กร ด้านการจัดการความรู้เพื่อสุขภาวะ”     รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2560 หรือรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนนำในการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace) และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร                     

            สนใจส่งใบสมัครโดยตรงมาทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. รุ่นที่ 3 ปิดรับสมัคร ในวันที่ 4 มกราคม 2560 และรุ่นที่ 4 ปิดรับสมัคร ในวันที่ 23 มกราคม 2560 รับจำนวนจำกัด

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ประสานงาน:     คุณสิทธิพร โทร 08-4139-8674

                                                                        คุณสันธนิตย์ โทร 08-7543-2025

                                                                        คุณษมาพร โทร 08-0564-0081