สมัครเข้าประกวด โครงการ/กิจกรรมสร้างสุขในองค์กร เรื่องเล่ากิจกรรมสร้างสุขในองค์กร - happy-workplace.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครเข้าประกวด โครงการ/กิจกรรมสร้างสุขในองค์กร เรื่องเล่ากิจกรรมสร้างสุขในองค์กร

 Regis 7 4 60

 

                  

โครงการ Happy 8 Menu

ขอเชิญชวนองค์กรที่สนใจ สมัครเข้าประกวด

 

      โครงการ/กิจกรรมสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace)

    เรื่องเล่ากิจกรรมสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace)


ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560

ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณสิทธิพร โทร 08-4139-8674, คุณษมาพร โทร 08-0564-0081, คุณชลธิชา โทร 09-1410-9909