ขอเชิญองค์กร/ หน่วยงาน/ สถานประกอบการ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ พิจารณาส่งบุคลากร/พนักงานที่เหมาะสมเข้ารับอบรมในหลักสูตร “นักวิชาการสร้างสุของค์กร หลักสูตรพื้นฐาน” - happy-workplace.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญองค์กร/ หน่วยงาน/ สถานประกอบการ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ พิจารณาส่งบุคลากร/พนักงานที่เหมาะสมเข้ารับอบรมในหลักสูตร “นักวิชาการสร้างสุของค์กร หลักสูตรพื้นฐาน”

 Regis 2 2 60

 

         

          โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy 8 Menu) ภายใต้การดำเนินงานของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

          ขอเชิญองค์กร/ หน่วยงาน/ สถานประกอบการ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ พิจารณาส่งบุคลากร/พนักงานที่เหมาะสมเข้ารับอบรมในหลักสูตร “นักวิชาการสร้างสุของค์กร หลักสูตรพื้นฐาน” ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนนำในการพัฒนางานสร้างเสริม สุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace) และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร                       

            สนใจส่งใบสมัครโดยตรงมาทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 รับจำนวนจำกัด สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ประสานงาน:     คุณสิทธิพร โทร 08-4139-8674

                                                                        คุณสันธนิตย์ โทร 08-7543-2025

                                                                        คุณกานต์พงศ์ โทร 08-2365-5599