ขอเชิญองค์กร/ หน่วยงาน/ สถานประกอบรมในหลักสูตร “นักวิชาการสร้างสุของค์กร หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 2” - happy-workplace.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญองค์กร/ หน่วยงาน/ สถานประกอบรมในหลักสูตร “นักวิชาการสร้างสุของค์กร หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 2”

 Regis 15 6 60

 

         

          โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy 8 Menu) ภายใต้การดำเนินงานของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

          ขอเชิญองค์กร/ หน่วยงาน/ สถานประกอบการ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ พิจารณาส่งบุคลากร/พนักงานที่เหมาะสมเข้ารับอบรมในหลักสูตร “นักวิชาการสร้างสุของค์กร หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนนำในการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace) และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร                  

          สนใจส่งใบสมัครโดยตรงมาทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560          รับจำนวนจำกัด สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ประสานงาน:

                                                          คุณสิทธิพร โทร 08-4139-8674

                                                          คุณสันธนิตย์ โทร 08-7543-2025

                                                          คุณกานต์พงศ์ โทร 08-2365-5599