เรื่องเล่าที่ได้รับรางวัลการประกวดเรื่องเล่าการสร้างความสุขในองค์กร จากโครงการ Happy 8 Menu - happy-workplace.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องเล่าที่ได้รับรางวัลการประกวดเรื่องเล่าการสร้างความสุขในองค์กร จากโครงการ Happy 8 Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เรื่องเล่าที่ได้รับรางวัลการประกวดเรื่องเล่าการสร้างความสุขในองค์กร จากโครงการ Happy 8 Menu

  เรื่องเล่าสร้างสุข จาก KTC 

  เรื่องเล่าสร้างสุขจากสงขลาแคนนิ่ง

  เรื่องเล่าสร้างสุขบริษัทกรุงไทยกฎหมาย