มหกรรมสร้างสุข ด้วย MapHR ครั้งที่ 1 - happy-workplace.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหกรรมสร้างสุข ด้วย MapHR ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสาร
1_ประชาสัมพันธ์ มหกรรมสร้างสุข MapHR
2_โครงการมหกรรมสร้างสุของค์กร
3_แบบตอบรับเข้าร่วมมหกรรมสร้างสุข
4_แผนที่ ผังห้องประชุม รร แอมบาสเดอร์
5_หนังสือเชิญองค์กร ร่วมมหกรรมสร้างสุข