รับสมัครเข้าอบรมโครงการพัฒนานักสร้างสุของค์กร MapHR ครั้งที่ 5 - happy-workplace.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครเข้าอบรมโครงการพัฒนานักสร้างสุของค์กร MapHR ครั้งที่ 5

สุขสร้างได้...ถ้าใจพร้อม

เปิดรับสมัครองค์กรเข้าฝึกอบรมเรื่อง
"สร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขด้วย MapHR"
สำหรับผู้ทำงานสร้างสุของค์กร


รับสมัครอบรมนักสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 25-26-27 เมษายน 2556
เปิดรับสมัครอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย