ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม MapHR รุ่นที่ 4 - happy-workplace.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม MapHR รุ่นที่ 4

รายชื่อองค์กรที่เข้าร่วมการอบรม “นักสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 4” วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ คุ้มหม่อมไฉไล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่ ชื่อองค์กร

1 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2 บริษัท องค์กรสเปเชี่ยลฟูดส์ จำกัด
3 บริษัท สลาแมนเดอร์จิวเวอรี่ จำกัด
4 บริษัท ไฮเทค แอพพาเรล จำกัด
5 บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์จำกัด
6 บริษัท ซี พี จี การ์เมนท์ จำกัด
7 บริษัท ไททันสปอร์ตแวร์ จำกัด
8 บริษัท ฮาร์ทแอนด์มายด์แอพพาเรล จำกัด 
9 บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดจำกัด
10 บริษัท ดาสโก้ จำกัด 
11 บริษัท เลดี้เบิร์ดการ์เมนท์ จำกัด
12 บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด 
13 บริษัท เอลต้า จำกัด
14 บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด 
15 บริษัท ซีพีจี การ์เมนท์ จำกัด 
16 บริษัท พีเจ การ์เมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
17 บริษัท เอ็นพีบี การ์เมนท์ จำกัด
18 หจก.สมบูรณ์การ์เมนท์
19 บริษัท เกรฮาวด์ จำกัด 
20 บริษัท ไทยเจเพรส จำกัด
21 บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด 
22 บริษัท พีเอ็ม ฟู้ด จำกัด 
23 บริษัท PTT แทงก์ เทอมินอล จำกัด 
24 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
25 บริษัท ซีเจ เวิร์ค จำกัด 
26 บริษัท ปัญญาคอลซัลแตนท์ จำกัด 
27 บริษัท คิงไอซ์แมน จำกัด 
28 บริษัท แม็กซิมอินทริเกรต จำกัด 
29 โครงการพัฒนากลไกทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงาน สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร