ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม MapHR รุ่นที่ 5 - happy-workplace.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม MapHR รุ่นที่ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม MapHR รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน พ.ศ. 2556

ณ คุ้มหม่อมไฉไล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

รายชื่อองค์กรที่เข้าร่วมอบรม พัฒนานักสร้างสุของค์กร MapHR รุ่นที่ 5” วันที่ 25-27 เมษายน 2556 ณ คุ้มหม่อมไฉไล อ.บางเลน จ.นครปฐม

1. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
2. สภาอุตสาหกรรม จังหวัดราชบุรี
3. บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด 
4. บริษัท ซีแอนด์เอ โปรดักส์ จำกัด 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
6. บริษัท ไทซันฟูดส์ จำกัด
7. บริษัท กิ่วไป้ (ประเทศไทย) จำกัด 
8. บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด 
9. ศูนย์สุขภาพเฟริสท์เฮลท์
10. บริษัท ราชาชูรส จำกัด
11. บริษัท อัลมิต(ไทยแลนด์) จำกัด 
12. บริษัท เจ.พี.ยูไนเต็ด จำกัด 
13. บริษัท มั่นยิ่ง จำกัด 
14. บริษัท พรอสเพอริตี้ คอนกรีต จำกัด 
15. บริษัท เวสเทิร์นแกรนด์โฮเท็ลราชบุรี จำกัด
16. บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
17. บริษัท ราชราตันไทยไวร์ จำกัด 
18. บริษัท พีทีที แท๊งค์ เทอมินอล จำกัด 
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ จ.ตรัง
20. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) สาขาท่าข้าม
21. บริษัท Modern Modular Co.,Ltd
22. บริษัท Union Belt International Co.,Ltd
23. วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
24. บริษัท จิตรมาสเทรดดิ้ง จำกัด 
25. บริษัท Food For the world co.,ltd
26. บริษัท Mogen (Thailand) Co.,Ltd
27. บริษัท Great Eastern Drug จำกัด
28. บริษัท Stiebel Eltron Asia จำกัด

โครงการส่งเอกสารและแบบฟอร์มตอบรับยืนยันเข้าร่วมการอบรมให้ทางอีเมล์ โปรดกรอกข้อมูลและส่งกลับมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 084-4484474 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2556