เชิญชวนนักสร้างสุขฯ ร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล - happy-workplace.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนักสร้างสุขฯ ร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล


Regis6 

สมาคมนักสร้างสุขฯ สานสัมพันธ์เครือข่ายจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร เชิญชวนคนทำงานสร้างสุขร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “โบว์ลิ่งสานสัมพันธ์ นักสร้างสุข ครั้งที่ 1” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศที่ปรึกษาปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00-14.00 น. ณ เมเจอร์โบว์ ฮิต ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ

เนื่องในโอกาสที่สมาคมฯ จะมีอายุครบ 1 ปีในการก่อตั้ง การแข่งขันโบว์ลิ่งครั้งนี้จึงถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์สมาชิกและภาคีเครือข่ายคนทำงานสร้างสุขภาวะในองค์กร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คนทำงานสร้างสุขอีกด้วย ซึ่งรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่วนหนึ่งจะนำไปเป็นค่าบริหารจัดการของสมาคมฯ และหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว รายได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้กับองค์กรการกุศลที่ขาดแคลนต่อไป

 

รายละเอียดการรับสมัคร

ระยะเวลาการรับสมัคร             ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2558

                                      โดยรับจำนวน 40-60 ทีม (ทีมละ 3 คน)

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร             ทีมละ 3,000 บาท

ช่องทางการรับสมัคร              เว็บไซต์ www.happyworkplacepromoter.org

                             อีเมล์This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                             โทรศัพท์ 08-4139-8674

 

กำหนดการแข่งขันโบว์ลิ่ง (วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558)          

09.00 น.        ลงทะเบียน (ปิดรับลงทะเบียนเวลา 10.30 น.)
09.30 น.        พิธีเปิดการแข่งขัน
10.00 น.        การแข่งขันรอบแรก
12.00 น.        การแข่งขันรอบสอง
14.00 น.        ประกาศผลการแข่งขัน มอบถ้วยรางวัล และปิดการแข่งขัน

 

ประเภทรางวัล
1. รางวัลทีมชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2. รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ1 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ รองอธิบดีศาลอุทธรณ์ภาค 8
3. รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ นายกสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร
4. รางวัลทีมรองอันดับสุดท้าย (บู้บี้) ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ นายกสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร
5. รางวัลขวัญใจโบว์ลิ่ง ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ รองอธิบดีสิ่งแวดล้อม