ข่าวโครงการ - happy-workplace.com

ข่าวโครงการ

สมาคมนักสร้างสุขฯ จับมือ 5 องค์กร ขับเคลื่อนงานชุมชนท้องถิ่น

news 25 11 58

สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรภาคี ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งคุณธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

นักสร้างสุขภาวะฯ เรียนรู้การผลิตสื่อ หวังผลิตสื่อใช้เองในองค์กร

นักสร้างสุขภาวะฯ เรียนรู้การผลิตสื่อ หวังผลิตสื่อใช้เองในองค์กร

โดย สุภัทรา บัวเพิ่ม

  news 6 10 58 1

นักสร้างสุขภาวะองค์กร ร่วมเรียนรู้เทคนิควิธีในการผลิตสื่อสร้างสรรค์กับวิทยากรมืออาชีพ เพื่อนำไปออกแบบสื่อสร้างสุขในองค์กรต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ภาคีเครือข่ายคนทำงานสร้างสุข ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกับองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

  ภาคีเครือข่ายคนทำงานสร้างสุขในองค์กร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานสร้างสุขจากองค์กรที่ประสบความ สำเร็จในการดำเนินงาน Happy Workplace

 

20150915 163958     20150915 145858

อ่านเพิ่มเติม...

Happy Workplace Forum ภาคเหนือครั้งที่ 2

1 

  นับเป็นความสำเร็จอีกขั้น สำหรับการขับเคลื่อนงาน Happy Workplace ของภาคเหนือ

ดำเนินการโดยสมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะร่วมกับสถาบันศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ


อ่านเพิ่มเติม...

นักสร้างสุขภาวะองค์กร เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะการทำงาน

 

  นักสร้างสุขภาวะองค์กร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักสร้างสุข รุ่น 2

เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน Happy Workplace ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม...