ข่าวโครงการ - happy-workplace.com

ข่าวโครงการ

สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร จัดอบรมเสริมศักยภาพพัฒนานักสร้างสุข

516f9020f230c4cfc27a532088f50a5a Regis 

 


  สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้

เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy 8 Menu)

 

อ่านเพิ่มเติม...