สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร จัดอบรมเสริมศักยภาพพัฒนานักสร้างสุข - happy-workplace.com

ข่าวโครงการ

สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร จัดอบรมเสริมศักยภาพพัฒนานักสร้างสุข

 

     สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy 8 Menu) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักสร้างสุของค์กร ในวันที่ 16-17 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ศาลายา จ.นครปฐม เพื่อพัฒนาให้นักสร้างสุขในองค์กรสามารถบริหารจัดการงานสร้างสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงขยายเครือข่ายนักสร้างสุขจากหลากหลายองค์กรให้มีการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยง ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานสร้างสุข และร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์กรสุขภาวะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับองค์กรอื่น ๆ ที่สนใจงานสร้างสุขภาวะในองค์กรต่อไป (ดาวน์โหลดกำหนดการ)

 

ผู้ที่สนใจเนื้อหาสาระจากการประชุม สามารถติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ตามเนื้อหาด้านล่างค่ะ