ภาคีเครือข่ายคนทำงานสร้างสุข ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกับองค์กรที่ประสบความสำเร็จ - happy-workplace.com

ข่าวโครงการ

ภาคีเครือข่ายคนทำงานสร้างสุข ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกับองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

  ภาคีเครือข่ายคนทำงานสร้างสุขในองค์กร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานสร้างสุขจากองค์กรที่ประสบความ สำเร็จในการดำเนินงาน Happy Workplace

20150915 163958     20150915 145858

  
 

     โครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ โดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “เปิดบ้านเยี่ยมชม...ดูงานองค์กรนำร่อง Happy Workplace”เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา ณ บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ

 

20150915 134100     20150915 162444

 

     คณะศึกษาดูงาน นำโดยนายแพทย์ชาญวิทย์วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มการไฟฟ้า และองค์กรภาคีที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของ บ.แม่น้ำฯ ที่ถือได้ว่าเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน Happy Workplaceในสถานประกอบการ เนื่องด้วยผู้บริหารมองเห็นความสำคัญของการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในองค์กร อีกทั้งมีนโยบายและแนวทางการทำงานที่จะสร้างให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยมีเป้าหมายว่า “การงานมั่นคง การเงินมั่นคง สุขภาพมั่นคง และครอบครัวมั่นคง”เพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับพนักงาน

 

20150915 151425     20150915 150243

 

     การศึกษาดูงานครั้งนี้ บ.แม่น้ำฯ นำเสนอผลการดำเนินงานสร้างสุขในองค์กรผ่านสารคดีสั้น พร้อมนำเสนอแนวคิดจากพนักงานที่เป็นบุคคลต้นแบบ ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งยังนำคณะผู้ศึกษาดูงานชมพื้นที่ในการทำการเกษตรในบริเวณโรงงาน ที่พนักงานพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวโดยนำวัสดุที่เหลือใช้จากการผลิตมาดัดแปลงและนำไปใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร ซึ่งคณะผู้ศึกษาดูงานสามารถนำประสบการณ์และบทเรียนในการทำงานสร้างสุขดังกล่าว ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการทำงานสร้างสุขขององค์กรตนเองต่อไป