สมาคมนักสร้างสุขฯ จับมือ 5 องค์กร ขับเคลื่อนงานชุมชนท้องถิ่น - happy-workplace.com

ข่าวโครงการ

สมาคมนักสร้างสุขฯ จับมือ 5 องค์กร ขับเคลื่อนงานชุมชนท้องถิ่น

 

news 25 11 58

 

สมาคม นักสร้างสุขภาวะองค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรภาคี ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งคุณธรรม

 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นายจรูญ ศิริสรณ์ นายกสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นกับ5 องค์กรภาคีความร่วมมือ ประกอบด้วย มูลนิธิหัวใจอาสา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยมหากุฎราชวิทยาลัย (มมร.) ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และขบวนองค์กรชุมชนภาคตะวันตก

 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ร่วมมือขับเคลื่อนงานชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เพื่อชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข สู่สังคมคุณธรรม ในพื้นที่ภาคตะวันตก 7 จังหวัดได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 2) เพื่อร่วมมือสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นจการตนเองเพื่อชุมชนเข้มแข็งเป็นสุขสู่สังคมคุณธรรมด้วยเครื่องมือ “กระบวนการจัดทำเป้าหมายตัวชี้วัดความสุขชุมชน” และ“ธรรมนูญความสุขชุมชน” และ 3) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำองค์ความรู้ในกระบวนการส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เพื่อชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข สู่สังคมคุณธรรม

 

 โดยบทบาทความร่วมมือที่ภาคีทั้ง 6 ต้องดำเนินการประกอบไปด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างภาคี และพิจารณาแผนงานในการขับเคลื่อนข้อตกลงความร่วมมือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ภาคีได้กำหนดร่วมกัน และร่วมดำเนินงานการส่งเสริมชุมชน ท้องถิ่นจัดการตนเอง เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและเป็นสุข สู่สังคมคุณธรรม ในพื้นที่ภาคตะวันตก 7 จังหวัด นอกจากนี้แต่ละภาคียังได้แบ่งบทบาทความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานดังกล่าวอีกด้วยโดยสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรจะทำหน้าที่ในการพัฒนาและเผยแพร่การใช้เครื่องมือ “ตัวชี้วัดความสุขชุมชนด้วยคุณธรรมความดี”

 

 การลงนามบันทึกความร่วมมือที่เกิดขึ้นถือเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนจะ ร่วมมือกันสร้างความสุข ความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนไปสู่สังคมที่มีคุณธรรมต่อไปในอนาคต