Facebook : เครือข่ายทางสังคมออนไลน์กับการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร - happy-workplace.com

บทความ

  คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราทุกคนกำลังหายใจเข้าออกอยู่ในยุคของสังคมฐานความรู้ การดำเนินกิจกรรมในทุกภาคส่วนล้วนใช้ความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนทั้งสิ้น ในอดีตความรู้ส่วนใหญ่เปรียบเสมือน ทรัพย์สินที่มีการจดสิทธิบัตรหรืออยู่ในหนังสือที่ต้องหาซื้อมาอ่าน ความเชี่ยวชาญต่างๆต้องอาศัยการจ้างที่ปรึกษาในสาขานั้นๆ แต่ถ้าหากศึกษาและจับตาดูแนวโน้มในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้จะพบ ถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>