โครงการหลากความสุข ลดความทุกข์พนักงาน - happy-workplace.com

บทความ

article2 1    

โครงการ

หลากความสุข ลดความทุกข์พนักงาน

โดย ทิพวัลย์ รามรง

บทนำ: จุดเริ่มต้น ......แห่งความสุข

     จากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างฉุดไม่อยู่ หรือเรียกว่าแทบจะทุกด้าน มนุษย์ในโลกปัจจุบันจึงต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด หลายคนคงจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน” ซึ่งทำให้รู้สึกได้ว่าการทำงานมีความสำคัญมากในการดำเนินชีวิต เนื่องจากการทำงานสามารถทำให้เกิดรายได้ในการเลี้ยงชีวิต

     และด้วยความจำเป็นดังกล่าว ทำให้ชีวิตของคนหลาย ๆ คน ต้องทำงานกัน 1/3 ของเวลาในชีวิตประจำวันหรือมากกว่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าการทำงานที่มากขึ้นทำให้การใช้ชีวิตในด้านอื่นๆ ลดน้อยลง อาจจะส่งผลให้คนทำงานมีความสุขในการทำงานน้อยลง อย่างที่เราจะพบเห็นข้อความในสังคมออนไลน์ (social network) กันอยู่บ่อยครั้งว่า “เบื่อเช้าวันจันทร์” “อยากให้ถึงวันศุกร์เร็วๆ จัง” อาการเหล่านี้กำลังแสดงให้เห็นว่าความสุขในการทำงานเริ่มลดลง ยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อมีผลการวิจัยเรื่อง ความสุขของแรงงานไทยในปัจจุบัน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม