ศูนย์สร้างสรรปันสุข : ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการสร้างความสุขในองค์กร - happy-workplace.com

บทความ

 

book2 lesson5

     ศูนย์สร้างสรรปันสุข : ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการสร้างความสุขในองค์กร

 โดย ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ

 

บทนำ

     หลาย ๆครั้งที่เรามักจะได้ยินคำพูดที่ว่า “บริษัทเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพนักงาน”คำพูดนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ หรือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเป็นไปได้ แต่เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า องค์กรในปัจจุบันไม่เพียงแต่ดำเนินกิจการเพื่อหวังผลกำไรทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังได้ให้ความสำคัญต่อพนักงาน ซึ่งนับว่าเป็น หัวใจหลักที่จะผลักดันให้องค์กรก้าวสู่ความสำเร็จได้ สำหรับการสร้างบรรยากาศ บ้านหลังที่สองให้เกิดความสุข หลายองค์กรได้มีการรับแนวคิดองค์กรสุขภาวะ หรือแนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุขตามหลักความสุข 8 ประการ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม