บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

บริษัท เอ็มบิส เอเชีย จำกัด “Happiness ไม่เท่ากับ Productivity แต่ถ้าเราให้ใจคนทำงาน ก็จะได้ใจ เราต้องเข้าใจความหลากหลาย เอาความต่างของแต่ละคนมาหลอมรวมกัน”

mbiz 1 

บริษัท เอ็มบิส เอเชีย จำกัด  วางเป้าหมายของบริษัทในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic partner)  ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรในประเทศไทย  จัดรูปแบบองค์กรให้มีความเป็นพลวัต เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อส่งมอบบริการที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะทุกเวลาและทุกแนวทางที่ลูกค้าต้องการ โดยให้บริการที่หลากหลายจากบุคลากรมืออาชีพเฉพาะด้านที่เข้าใจพลวัตที่หลากหลายของธุรกิจแต่ละประเภท ปัจจุบันเอ็มบิส เอเชีย ดำเนินธุรกิจใน 3 ด้าน  

 

เรียบเรียงโดย   พสชนัน นิรมิตไชยนนท์

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) “เรามุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่ด้วยผลิตภัณฑ์กระจก”

AGC 1 

 บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผลิตกระจกแผ่นเรียบบริษัทแรกของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตชั้นนำในประเทศไทยมากว่า 45 ปี ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทได้รังสรรค์นวัตกรรมการผลิตเพื่อให้ได้กระจกคุณภาพสูง สำหรับใช้ในงานสถาปัตยกรรมและการตกแต่งรวมทั้งการแปรรูปเพื่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง

 

เรียบเรียงโดย     ปรัชญากรณ์   ลครพล

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด “บริษัทที่ใช้วัฒนธรรม “ความสุข” ในการบริหารงาน”

 riki

บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ดำเนินธุรกิจสิ่งทอ โดยผลิตชุดชั้นในชาย/หญิง ชุดออกกำลังกาย เสื้อยืด ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก โดยมีที่ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี จ.ราชบุรี ด้วยจำนวนพนักงานเกือบ 600 คน และ 1 ใน 3 เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน 

 

เรียบเรียงโดย    สุภัทรา บัวเพิ่ม

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัท สรวีย์คอนสตรัคชั่น (1999) จำกัด “การให้ มีความสุขยิ่งกว่าการรับ”

srwc 

 บริษัท สรวีย์คอนสตรัคชั่น (1999) จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตแอสฟัลต์ผสมเสร็จ เป็นกลุ่มโรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตเลียมเข้าด้วยกันหรือการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตเลียมกับผลิตภัณฑ์อื่น ก่อตั้งโดย   คุณวริษฐา บลัว ภายใต้แบรนด์ “สรวีย์คอนสตรัคชั่น (1999) หรือ SRWC

 

 เรียบเรียงโดย  ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด "พนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของบริษัท"

kubota 

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก เพื่อการเกษตรแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้เครื่องจักรอันทันสมัยและเทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของสยามคูโบต้ามีความหลากหลาย ครอบคลุมการใช้งานในภาคเกษตรกรรมเกือบทุกประเภท  ตั้งแต่เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์เบนซิน รถแทรกเตอร์เดินตาม  

 

เรียบเรียงโดย    ษมาพร รักจรรยาบรรณ

อ่านเพิ่มเติม...