บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

สร้างกระแสแห่งความสุขที่โรงไฟฟ้าบางปะกง

 bangpakong

 โรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาแหล่งทรัพยากร ธรรมชาติภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

เรียบเรียงโดย ษมาพร รักจรรยาบรรณ

อ่านเพิ่มเติม...

สามพรานริเวอร์ไซด์ สุขเพราะพนักงานคือ"ครอบครัว"

 sampran180

 การบริหารงานในบรรยากาศของความเป็นอยู่แบบครอบครัวและวิถีไทยแม้องค์กรเพิ่งได้มารู้จักกับแนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข  แต่พื้นฐานความคิดในการบริหารงานให้องค์กรเป็นเสมือนครอบครัวมีความกระจ่างชัด 

 

เรียบเรียงโดย  วริสากรณ์ ทองสอาด 

อ่านเพิ่มเติม...

น้ำตาลมิตรผล "สุขเพราะคนมีคุณค่า"

mitrphol 

บริษัทมิตรผล จำกัด

"เชื่อในคุณค่าของคน คนจึงเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร"

 

เรียบเรียงโดย   พสชนัน นิรมิตไชยนนท์

อ่านเพิ่มเติม...

การดำเนินงานสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขโดยไม่ใช้งบประมาณมาก

FBT 180x120

บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด

การดำเนินงานสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขโดยไม่ใช้งบประมาณมาก 

เรียบเรียงโดย วริสากรณ์ ทองสอาด

อ่านเพิ่มเติม...