บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

“ความสำเร็จขององค์กรมาจากความสุขของพนักงาน และจะสะท้อนไปถึงลูกค้า”

 

   nok 180x120

 

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

“ความสำเร็จขององค์กรมาจากความสุขของพนักงาน และจะสะท้อนไปถึงลูกค้า”

 เรียบเรียงโดย  พสชนัน นิรมิตไชยนนท์

 

อ่านเพิ่มเติม...

โรงแรมเอวาซอนหัวหิน “ความสุขที่สามารถสัมผัสได้เองด้วยจิตที่สงบ”

pic 1

โรงแรมเอวาซอนหัวหิน

“ความสุขที่สามารถสัมผัสได้เองด้วยจิตที่สงบ”

 

เรียบเรียงโดย สิทธิพร กล้าแข็ง

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

“วิถีแห่งบำรุงราษฎร์” ความสุขของคนทำงานส่งผ่านสู่ผู้รับบริการ

 

 

 

“วิถีแห่งบำรุงราษฎร์” ความสุขของคนทำงานส่งผ่านสู่ผู้รับบริการ

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาชน

อ่านเพิ่มเติม...

อบอุ่น กรุ่นกลิ่น “ขนมปัง” SME ความดีคู่ความสุข

 

 

 

อบอุ่น กรุ่นกลิ่น “ขนมปัง” SME ความดีคู่ความสุข

ร้านขนมปังพรชัย ย่านบางลำภู หรือที่รู้จักและเรียกขานกันในหมู่ลูกค้าว่า “ร้านขนมปังต่อแถว”

อ่านเพิ่มเติม...

เอเชีย พรีซีชั่น “โรงงานที่เป็นได้มากกว่าที่ทำมาหากิน”

 

 

 

เอเชีย พรีซีชั่น “โรงงานที่เป็นได้มากกว่าที่ทำมาหากิน”

 บริษัท เอเชีย พริซิชั่น จำกัด บริษัทของคนไทย

อ่านเพิ่มเติม...