บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด“ความสุขอยู่บนการให้การให้ก่อให้เกิดความสุขได้ คือให้กับผู้อื่นและคนในสังคม ทุกคนสามารถมีความสุขได้ถ้าเป็นผู้ให้”

vpowder 1 

บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายสีผงอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ โดยทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นใน การผลิตสินค้าตามหลักมาตรฐานสากลและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เรามุ่งมั่นเป็นหนึ่งในบริษัทสีผงชั้นนำในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ  ใส่ใจลูกค้า สังคม สิ่งแวดล้อม โดยสมาชิกครอบครัว คนเก่ง คนดี มีความสุข”    

 

เรียบเรียงโดย   ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การดำเนินกิจกรรมเกิดขึ้นภายใต้คำถามสำคัญคือ “บุคลากรในองค์กรของเรามีความสุขไหม”

siriraj 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431 พระราชทานนามว่า “โรงศิริราชพยาบาล”  

 

 เรียบเรียงโดย  ณภัทร ประภาสุชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด “พนักงานเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของเรา”

microchip 1 

บริษัทไมโครชิพ  เทคโนโลยี  (ไทยแลนด์)  จำกัด มีฐานการผลิตเพียงแห่งเดียวที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีกำลังการผลิตในระดับชั้นนำของโลก สินค้าของบริษัทถูกผลิตขึ้นจากเทคโนโลยีระดับสูงด้วยความประณีตและมีความหลากหลาย รูปแบบไมโครคอนโทรลเลอร์ปิ๊ก (PIC) 

 

 เรียบเรียงโดย  ษมาพร รักจรรยาบรรณ

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) “ไทยซัมมิท เราคือครอบครัวเดียวกัน”

thaisummit 1 

บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑ์ ชุดสายไฟสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งเทอร์มินอลสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ด้วยปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ว่า “Before We Build Parts, We Build People” หมายถึง “ก่อนที่เราจะสร้างผลิตภัณฑ์ เราต้องสร้างคนก่อน” สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นการขับเคลื่อนองค์กรที่ได้ให้ความสำคัญกับกำลังคนมาเป็นอันดับแรก 

 

เรียบเรียงโดย   สิทธิพร  กล้าแข็ง

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัดมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนให้ความสำคัญในการสนับสนุนและช่วยเหลือต่อสังคม

 tbkk1

บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัดตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ดำเนินธุรกิจโดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับบริษัทชั้นนำหลายแห่งอาทิ มิตซูบิชิ อีซูซุ โปรตรอน ซูซูกิ คูโบต้า โคมัตสุ ฯลฯ ปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมด 850 คน การดำเนินงานของบริษัทอยู่ภายใต้ปรัชญาที่ว่า

 

เรียบเรียงโดย    วริสากรณ์ ทองสอาด

อ่านเพิ่มเติม...