“นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” วิธีคิดสร้างสุข TOSHIBA - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

“นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” วิธีคิดสร้างสุข TOSHIBA

   บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เริ่มเปิดดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2512 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ในครัวเรือน รวมถึงผลิต ภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสาร ภายใต้ตราสินค้า “โตชิบา” (TOSHIBA) ได้แก่ Computer Notebook, Pocket PC, Projector, HD Player, SD Memory Card and Accessories, LCD TV, Plasma Display Panel, โทรทัศน์ เครื่องเล่น VCD/DVD ตู้เย็น เครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าว พัดลม ไมโครเวฟ ฯลฯ
   การพัฒนาองค์กรและพัฒนาคนของโตชิบายึดหลักการเรื่อง อิฐแดง ซึ่งสะท้อนมาจากการที่ “ตึกของโตชิบา” ทุกแห่งใช้อิฐแดงเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง การใช้อิฐแดงจึงเท่ากับเป็นการ “รู้จักใช้ของดี” แล้วของดีนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ “อิฐแดง” จึงตรงกับหลักการเรื่อง “คน” ว่า คนทุกๆ คนมีความสำคัญเท่าเทียมกันเหมือนกับ “อิฐแดง” ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือพนักงานคนอื่นๆ ก็เหมือนกับอิฐหนึ่งก้อน แต่ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องออกแบบว่าตึกที่ต้องการจะสร้างมีหน้าตาเป็นอย่าง ไร จึงต้องรู้จักอิฐแต่ละก้อน แล้ววางอิฐให้ถูกจุด ก็สามารถออกมาเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามได้ หลักการเรื่อง “อิฐแดง” และหลักการเรื่อง “คน” จึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของโตชิบา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>