“ความสำเร็จขององค์กรมาจากความสุขของพนักงาน และจะสะท้อนไปถึงลูกค้า” - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

“ความสำเร็จขององค์กรมาจากความสุขของพนักงาน และจะสะท้อนไปถึงลูกค้า”

                                                                           nok                                     

 

                                         

                                                          บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

“ความสำเร็จขององค์กรมาจากความสุขของพนักงาน และจะสะท้อนไปถึงลูกค้า”

          บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)  หรือชื่อที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคย คือ "นกแอร์"  เป็นสายการบินราคาประหยัดที่มอบบริการคุณภาพสูง

ให้กับลูกค้าในประเทศไทยและเอเชีย ตลอดจนเป็นที่ยอมรับในหมู่นักเดินทางในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ว่าเป็นสายการบินที่คุ้มค่าและโดดเด่นด้วยความ

เป็นมิตรและความมีเสน่ห์แบบไทย นกแอร์จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาและจูงใจพนักงานให้เป็นบุคลากรที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีศักยภาพในเชิงผลผลิตระดับสูง   สามารถให้บริการผู้โดยสาร ด้วยความเป็นมิตรและความเป็นกันเอง ด้วยวัฒนธรรม " นก " ที่มีรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและความเป็นกันเอง ความสนุกสนานและความเป็นมิตรสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวเองของชาวนกแอร์ เพื่อที่จะส่งมอบบริการที่ดีเยี่ยม และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้โดยสาร  โดยนกแอร์มุ่งมั่นที่จะเป็นกลไกสำคัญในการทำให้การเดินทางทางเครื่องบิน ไม่เป็นสิ่งที่หรูหราราคาแพงสำหรับคนไทยอีกต่อไป ประชาชนคนไทยจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมนานาประเทศ และมีความอบอุ่นในครอบครัวมากขึ้น เพราะไปมาหาสู่กันได้ง่ายและประหยัด และมีโอกาสอันดีที่จะได้ค้นพบประเทศไทยอันสวยงาม  ถึงแม้เป็นเป็นสายการบินราคาประหยัด  แต่ทุกการเดินทางกับนกแอร์ถูกการันตีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานระดับโลก  นกแอร์ใช้เครื่องบิน รวมทั้งบุคลากรบำรุงเครื่องบินเดียวกับการบินไทย ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานการซ่อมบำรุงที่เป็นสากล และมีมาตรฐานการฝึกอบรมลูกเรือแบบเดียวกับการบินไทย  เพื่อที่ผู้โดยสารจะมั่นใจได้อย่างเต็มเปี่ยมตลอดเส้นทางการเดินทางกับนกแอร์

 

          นกแอร์เป็นธุรกิจบริการ  จึงให้ความสำคัญกับความสุขของบุคลากรอย่างยิ่ง ความสุขของบุคลากรจะแสดงออกมาทางสายตาและสะท้อนไปถึงลูกค้า วัฒนธรรมขององค์กร  คือ การอยู่ร่วมกัน  ทำงานร่วมกันแบบครอบครัว  แบบพี่แบบน้อง  บุคลากรจะสามารถเรียกผู้บริหารว่า “พี่”  โดยเฉพาะคุณพาที  สารสิน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือซีอีโอของนกแอร์  ใครก็จะเรียก “พี่ดุ๋ง”  ซึ่งคุณพาทีมีช่องทางที่บุคลากรสามารถสื่อสาร  พูดคุย ปรับทุกข์ได้โดยตรง  ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆของบริษัท  อีเมล์ หรืออินสตาแกรม (Instagram) เป็นต้น  การสร้างความสุขให้บุคลากรจึงเป็นหนึ่งในพันธกิจที่ผู้บริหารของนกแอร์ให้ความสำคัญ   ในบทบาทระดับองค์กร  การดูแลบุคลากรให้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นอาจจะไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับสายการบินระดับชาติ  แต่นกแอร์เชื่อว่าในบทบาทขององค์กรจะต้องดูแลให้พนักงานมากที่สุดเท่าที่จะให้ได้   นกแอร์พยายามดูแลและจัดสรรสวัสดิการให้มากกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนด รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน  บรรยากาศการทำงานที่เป็นอบอุ่นมิตรและเน้นความคิดสร้างสรรค์  นอกจากนี้ในทุกๆปี จะมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอถึงระบบสวัสดิการหรือปัจจัยต่างๆ ในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากร และพยายามเพิ่มขึ้นให้ได้มากเท่าที่จะทำได้ในทุกๆ ปี ในส่วนระดับของการปฏิบัติงาน  ผู้บริหารของนกแอร์กำชับหัวหน้างานทุกคนว่างานหลักของหัวหน้างานคือการทำให้ลูกน้องมีความสุข  ดังนั้นการทำงานที่นกแอร์  ผู้บริหารจะไม่จำกัดกรอบการคิด  แต่ละให้โจทย์ในการทำงานกว้างๆ เนื่องจากนกแอร์มีบุคลากรรุ่นใหม่ไฟแรงเยอะ  ผู้บริหารทั้งระดับสูงและระดับกลาง หัวหน้างานจะเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพในการทำงาน เพื่อที่บุคลากรจะมีอิสระในการทำงาน  สามารถแสดงความคิดและศักยภาพที่มีอยู่ได้เต็มที่ รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนที่สำคัญขององค์ก บรรยากาศการทำงานจะสนุกสนาน  ผลิตภาพในงานจะสูง บุคลากรจะมีความจงรักภักดีและยึดมั่นผูกพันกับองค์กร อีกทั้งนกแอร์ได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรเปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่มีค่าขององค์กรและทุ่มเทกับการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน  ทั้งส่วนที่ทำงานบนเครื่องบิน โดยภาพรวมแล้วนกแอร์จะมีอัตราการลาออกจากงานต่ำ และมีบรรยากาศองค์กรที่สนุกสนานเอื้อต่อการทำงาน

 

         ดังนั้นผลลัพธ์ของการสร้างความสุขให้แก่พนักงานนั้น  นกแอร์ไม่ได้เน้นการวัดเป็นตัวเงินที่ได้กลับมาจากการลงทุน แต่นกแอร์จะวัดจากรอยยิ้มของบุคลากร การปฏิบัติงานร่วมกันแบบเต็มศักยภาพและมีความเป็นพี่เป็นน้องเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน การมีส่วนร่วมของบุคลากรในกิจกรรมต่างๆ   ความไว้วางใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญมาก  มีความสุขในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทุกตำแหน่งพูดคุยกันได้  และเป็นการปฏิบัติงานแบบทีมที่มีเป้าหมายเดียวกันระหว่างบุคลากรในระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารและองค์กร สิ่งเหล่านี้จะสะท้อนไปในรูปของการดูแลและให้บริการผู้โดยสารอย่างเต็มความสามารถ  และผู้บริหารที่นกแอร์จะขอบคุณบุคลากรอยู่เสมอทุกคนที่ช่วยดูแลผู้โดยสาร

 

หากผู้อ่านสนใจการสร้างองค์กรแห่งความสุขในฉบับความสุขแบบนกแอร์สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการเราค่ะ

 

                                                            เรียบเรียงโดย

~ พสชนัน นิรมิตไชยนนท์~