การดำเนินงานสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขโดยไม่ใช้งบประมาณมาก - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

การดำเนินงานสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขโดยไม่ใช้งบประมาณมาก

 

  

 

 

                                                                                          FBT 180x120

           บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด หรือที่เรียกกันติดปากว่า “เอฟบีที” (FBT) ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬาที่มีประวัติยาวนานที่สุดในประเทศไทยกว่า 60 ปี นอกจากเอฟบีทีจะประสบความสำเร็จในการสร้างความสุขให้กับสังคมด้านกีฬาแล้ว องค์กรยังมีการดำเนินงานสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในองค์กร โดยริเริ่มจากผู้บริหารได้รู้จักกับแนวคิดนี้จากการร่วมงานกับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมองเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสุขให้พนักงานในองค์กร จึงได้นำแนวคิดดังกล่าวมาดำเนินงานในองค์กร

 

          การดำเนินงานสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขของเอฟบีทีมีความโดดเด่นคือมีทีมงานสร้างสุของค์กรที่มีความเข้มแข็งอีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนหรือต่อยอดกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เอฟบีทียังเป็นตัวอย่างองค์กรที่ทำให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่า การดำเนินงานสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขนั้นแม้จะมีงบประมาณไม่มาก แต่ก็สามารถสร้างความสุขให้กับคนในองค์กรได้ กิจกรรมที่น่าสนใจของเอฟบีที อาทิ โครงการแอโรบิค เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพดี และผ่อนคลายจากการทำงาน โครงการ D.I.Y จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกันและลดค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงาน โครงการสวยเสริมสุขที่จัดขึ้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายและสร้างอาชีพให้กับพนักงานโครงการ FBT วันเด็กเป็นใหญ่อันเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กในชุมชนใกล้เคียงเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกัน

                                                                   FBT1

โครงการ FBT วันเด็กเป็นใหญ่

          นอกจากนี้เอฟบีทียังมีการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในองค์กร หรือเรียกว่า เอฟบีทีหนูน้อยเนอสเซอรี่เนื่องด้วยองค์กรเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันของครอบครัวพนักงาน และยังเป็นการช่วยแบ่งเบาพนักงานในการดูแลบุตรหลานเมื่อพ่อแม่ต้องไปทำงานอีกด้วย

                                                                 FBT2

โครงการเอฟบีทีหนูน้อยเนอสเซอรี่

          ภายหลังการดำเนินกิจกรรมโครงการ องค์กรได้นำเครื่องมือวัดความสุของค์กรมาประเมินผลลัพธ์ที่ปรากฎคือ ดัชนีความสุขทั้งในระดับบุคคลและความสุขระดับองค์กรเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ นอกจากนี้ ประสิทธิภาพการผลิตก็เพิ่มขึ้นจากข้อมูลการประเมินดังกล่าวทำให้เห็นว่าการดำเนินงานสร้างสุของค์กร สามารถช่วยเพิ่มความสุขของพนักงานได้ชัดเจนมากขึ้น พนักงานมีความพอใจมากที่องค์กรเห็นความสำคัญของพนักงานและครอบครัว อีกทั้งยังสามารถขยายกิจกรรมสู่ชุมชนรอบข้างได้อีกด้วย

 

          จากการดำเนินงานของเอฟบีทีจึงเป็นที่น่าสนใจว่า การดำเนินงานสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขโดยไม่ใช้งบประมาณมาก แต่ก็สามารถสร้างสุขให้กับพนักงานได้นั้นมีกระบวนการดำเนินงานอย่างไรสามารถหาคำตอบได้ในบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการค่ะ

 

                                               เรียบเรียงโดย  วริสากรณ์ ทองสอาด