บริษัท พี.เจ.การ์เม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด “PJ สามัคคี สร้างน้ำใจ และรอยยิ้ม สู่สังคมแห่งความสุข” - happy-workplace.com

บทเรียนจากองค์กรต้นแบบ

บริษัท พี.เจ.การ์เม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด “PJ สามัคคี สร้างน้ำใจ และรอยยิ้ม สู่สังคมแห่งความสุข”

                                                                                   pj

 

                                               “PJ สามัคคี สร้างน้ำใจ และรอยยิ้ม สู่สังคมแห่งความสุข”

ในปี พ.ศ. 2521 P.J. เริ่มก่อตั้งครั้งแรกที่สะพานใหม่ กรุงเทพ ภายใต้ชื่อ P.J. Man’s Shop ดำเนินกิจการ Tailor Shop และปี พ.ศ. 2524 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น P.J. Boutique เปลี่ยนกิจการเป็นผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป  ปี พ.ศ. 2537 ขยายกิจการเปิดโรงงานที่ปทุมธานีและเปลี่ยนชื่อเป็น P.J. Garment (Thailand) co.,ltd ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชุดยูนิฟอร์ม และชุด Cleanroom ที่ได้มาตรฐานตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ

 

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการสร้างสุของค์กร โดยให้พนักงานมีความสุขในการทำงานกับบริษัท มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทมีการจัดกิจกรรมที่เป็นการกุศลและการบริจาค เช่น กิจกรรมเลี้ยงข้าวบ้านเด็กอ่อนหรือบ้านคนชรา และการร่วมบริจาคสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยต่างๆ ในเวลาต่อมาเมื่อบริษัทเข้าร่วมโครงการ Happy workplace จึงมีการปรับปรุงกิจกรรมให้หลากหลายขึ้นและตอบสนองความต้องการของพนักงาน โดยบริษัทมีฐานคิดที่ว่าสังคมจะเป็นสุขได้นั้นจะต้องมาจากการที่พนักงานและครอบครัวมีความสุข บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญในดำเนินกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

                             pj1

กิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการบ้านเฟื่องฟ้า ปากเกร็ด

 

ผลลัพธ์การจัดกิจกรรม Happy Society ของบริษัททำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และพนักงานมีความรู้สึกผูกพันกับบริษัท ทั้งนี้ หากผู้อ่านสนใจการสร้างองค์กรแห่งความสุขในของ บริษัท พี.เจ.การ์เม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด  สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความฉบับเต็มและหนังสือชุดความรู้ของโครงการ

                                                                             เรียบเรียงโดย

ปรัชญากรณ์   ลครพล